Nodejs - Hướng dẫn sử dụng mProxy với Axios

Axios chắc không lạ gì với anh em dev Nodejs hay Javascript rồi. Axios được dùng nhiều cho các client để thực hiện các tác vụ web scraping
Để sử dụng Proxy với Axios , chúng ta chỉ cần dùng proxy parameter trong getpostj methods:

const axios = require('axios');
axios.get('https://httpbin.dev/ip', {
 proxy: {
  protocol: 'http',
  host: "ip.mproxy.vn",
  port: "12345",
  auth: {
   username: "username",
   password: "password",
  }
 }
})
.then((response) => {
 console.log(response.data);
})
.catch((error) => {
 console.error(error);
});

Sử dụng axios

Tham khảo bài viết sau để nhận KEY miễn phí từ mproxy.vn bạn nhé.

Nhận Proxy miễn phí từ mProxy.vn
Bạn đang cần proxy mà mà không biết tìm ở đâu ? Các trang chia sẻ proxy hiện tại tốc độ chậm và kết nối chập chờn, không ổn định ? Hãy bỏ ra 1 phút đọc bài hướng dẫn sau của chúng tôi để nhận được proxy miễn phí từ mproxy.vn bạn nhé