Cách dùng Proxy trên điện thoại Android để thay đổi địa chỉ IP

Cách dùng Proxy trên điện thoại Android để thay đổi địa chỉ IP

Định dạng Key Proxy trên mProxy.vn

Khi thực hiện mua proxy trên hệ thống mProxy.vn các bạn sẽ nhận được key với định dạng như sau:

Cài đặt proxy cho điện thoại Android

Bước 1: Bạn kiểm tra thông tin IP hiện tại thông qua website: ipinfo, copy địa chỉ IP hiện tại và thêm vào mục "White list IP: Cấu hình" tại bộ Key

Bước 2: Bạn truy cập vào Cài đặt (Settings) và chọn kết nối với Wifi. Sau đó bấm vào icon chữ "i" ở bên phải  và chọn vào mục Proxy, chọn Thủ công và tiến hành nhập thông tin

Tiếp theo, chọn Thủ công.

Tại mục Tên máy chủ bạn nhập thông tin mục Address và cổng theo thông tin được cấp trong bộ key proxy. Sau đó nhấn OK để lưu.