Cài đặt proxy trên GoLogin

Cài đặt proxy trên GoLogin

GoLogin là gì?

GoLogin là phần mềm Anti Detect Browser - Trình duyệt AntiDetect cho phép các bạn ẩn đi thông tin thực của mình bằng cách giả mạo toàn bộ các thông số mà khi truy cập trên internet các website có thể thấy và thu thập để đánh dấu các hành động của bạn.

GoLogin sẽ giúp các bạn tạo một số lượng lớn các profile trên trình duyệt một cách an toàn, mỗi profile sẽ được đánh dấu bằng một vân tay ID kỹ thuật số. Các profile sẽ hoạt động độc lập và không bị trùng lặp về toàn bộ thông tin thiết bị, vị trí, múi giờ, các plugin đã cài đặt,...vì vậy các trang web sẽ đánh dấu mỗi profile là một cá thể khác nhau và các hoạt động này là tự nhiên nên sẽ vượt qua được vòng kiểm tra phát hiện hoạt động bất thường.

GoLogin là gì?

GoLogin bảo vệ các thông tin thực của người dùng và thay đổi các thông tin này thành một loạt các thông tin dữ liệu khác. Người dùng có thể truy cập các trang web không được truy cập theo vị trí địa lý một cách dễ dàng bằng cách thay đổi cài đặt về vị trí.

Cách cài đặt proxy từ mProxy.vn trên GoLogin

Các bạn có thể cài đặt proxy trên GoLogin khi thực hiện thêm một profile mới hoặc chỉnh sửa thông tin proxy trong mục Setting của từng profile đã được khởi tạo.

Thay đổi proxy trong Setting của từng profile riêng
Thêm profile mới hiển thị mục cài đặt proxy

Bước 1: Bạn sẽ chuẩn bị các thông tin để nhập vào GoLogin các mục như sau:

  • Bộ Key proxy từ mProxy.vn:
Bộ Key proxy từ mProxy.vn
  • Link Reset IP trong mục Kết nối API trên mProxy.vn nếu bạn muốn thay đổi IP khi sử dụng bộ Key proxy này
Link Reset IP trong mục Kết nối API

Mỗi tài khoản sẽ có Token và mua bộ Key có mã khác nhau nên link này khác nhau theo định dạng:

https://mproxy.vn/capi/your_token/key/your_key_code_here/resetIp
Token của mỗi tài khoản khác nhau

Với bộ Key trên và tài khoản trong ví dụ sẽ có link Reset IP như sau:

https://mproxy.vn/capi/aQ2ef4fPx_lpYrlsIfFT-ChQCd_wTAFdHvVFtgZQJKM/key/jJsI6n2RaMViD8/resetIp

Bước 2: Các bạn có thể nhập thông tin proxy tương ứng vào GoLogin

Trường hợp 1: Các bạn KHÔNG nhập link Reset IP vào mục Change IP URL

Nhập thông tin proxy - Không có link Reset IP

Profile mới được gắn proxy không nhập link Reset IP hệ thống proxy sẽ tự động thay đổi IP sau 10 phút.

Trên phần cài đặt của profile của hệ thống GoLogin có mục thay đổi IP, nhưng trong trường hợp bạn không nhập link Reset IP thì sẽ không thao tác đổi được.

Profile gắn proxy không có link thay đổi IP sẽ tự động đổi IP 10phút/lần

Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ IP bạn có thể vào mProxy.vn và chọn đúng bộ Key đã liên kết với profile này và thực hiện reset IP nhé.

Đổi địa chỉ IP tại bộ Key trên mProxy

Trường hợp 2: Các bạn nhập link Reset IP vào mục Change IP URL

Nhập thông tin proxy - Có link Reset IP

Khi các bạn đã nhập link Reset IP vào GoLogin, hệ thống sẽ cho phép các bạn có thể thay đổi địa chỉ IP liên tục bằng cách thao tác trực tiếp trên GoLogin mà không cần phải reset trên mProxy.vn

Bấm để đổi IP với proxy có link Reset IP