Hướng dẫn sử dụng proxy của mProxy.vn trên AdsPower

Hướng dẫn sử dụng proxy của mProxy.vn trên AdsPower

Phần mềm AdsPower là gì?

Phần mềm AdsPower là phần mềm tạo ra hàng loạt các trình duyệt chống phát hiện giúp cho người dùng thực được bảo vệ bởi lớp ngụy trang thông tin hoàn toàn khác nhau trên mỗi trình duyệt được tạo ra.

AdsPower hoạt động với hầu hết các giao thức proxy phổ biến hiện nay như HTTP, HTTPS và SOCK5.  Phần mềm AdsPower hỗ trợ kết hợp proxy tự động với độ chính xác quốc gia/ khu vực/ thành phố.

AdsPower thay đổi hơn 20 dấu vân tay của trình duyệt được tùy chỉnh, do đó bạn không cần thêm bất kỳ bước nào để hoạt động tiêu chuẩn. Đối với những người mà tùy chỉnh là cơ bản, có sẵn. Dữ liệu UserAgent không chỉ bao gồm Windows và MacOS mà còn cả Android và iOS.

AdsPower cung cấp hai lựa chọn trình duyệt: dựa trên Chromium và dựa trên Firefox, tương ứng là SunBrowser và FlowerBrowser.

Trình duyệt ẩn trên phần mềm AdsPower

Cài đặt proxy từ mProxy.vn trên AdsPower

Bước 1: Mở phần mềm AdsPower và chọn Add Proxy để thêm thông tin proxy

Chọn Add Proxy trong mục Proxies

Bước 2: Nhập thông tin từ bộ Key proxy vào mục theo định dạng sau:

Bộ key proxy được cung cấp từ mProxy.vn

Định dạng thông tin proxy khi nhập vào phần mềm AdsPower :

address:port:user:pass[Change IP URL]

[Change IP URL]Link Reset IP được lấy trong mục Kết nối API của mỗi tài khoản với TokenKey tương ứng

Thay mã Key của bộ proxy bạn đang sử dụng

Mỗi tài khoản sẽ có Token và mua bộ Key có mã khác nhau nên link này khác nhau theo định dạng:

https://mproxy.vn/capi/your_token/key/your_key_code_here/resetIp
Token của mỗi tài khoản khác nhau
ip.mproxy.vn:12342:huyenvi1910:jJsI6n2RaMViD8[https://mproxy.vn/capi/aQ2ef4fPx_lpYrlsIfFT-ChQCd_wTAFdHvVFtgZQJKM/key/jJsI6n2RaMViD8/resetIp]

Sau khi thêm thông tin proxy vào phần mềm các bạn chọn Check proxy để xem các proxy được thêm vào có hoạt động chưa nhé.

Lưu ý: Link Reset IP các bạn có thể thêm hoặc không, đối với những bộ proxy có thêm Link Reset IP các bạn có thể chủ động đổi địa chỉ IP trực tiếp trên phần mềm AdsPower thay vì IP được đổi 10p/lần.

Nếu bạn không nhập link Reset IP bạn sẽ không thực hiện đổi địa chỉ IP chủ động trên phần mềm AdsPower được. Bạn muốn đổi IP vào trang mProxy để bấm Reset IP trên đúng bộ Key bạn đang sử dụng.

Bấm Reset IP trên bộ Key của mProxy.vn