Lựa chọn Proxy xoay hay Proxy tĩnh tối ưu chi phí nhất?

Lựa chọn Proxy xoay hay Proxy tĩnh tối ưu chi phí nhất?

Phân biệt Proxy xoay và proxy tĩnh

PROXY TĨNH

 • Không thể thay đổi địa chỉ IP: Loại proxy này có duy nhất 1 địa chỉ IP gán cố định cho bạn.
 • Loại IP: Proxy tĩnh thường có IP datacenter và ISP.

PROXY XOAY

 • Tự động thay đổi địa chỉ IP: Loại proxy này cho phép người dùng kết nối tới IP pool của server bao gồm nhiều địa chỉ IP khác nhau. Địa chỉ IP của bạn được gán cố định hoặc ngẫu nhiên từ IP pool này và đổi IP tùy theo cơ chế, có thể sau vài phút, sau mỗi lần reload, hoặc sau khi IP hiện tại không dùng được nữa.
 • Loại IP: Proxy xoay thường có IP dân cư, bao gồm IP hộ gia đình và IP mobile.

PROXY XOAY VÀ PROXY TĨNH CÓ GÌ KHÁC BIỆT?

 • Nhà cung cấp: IP của proxy tĩnh được cung cấp bởi Trung tâm dữ liệu (datacenter) hoặc Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). IP của proxy xoay đến từ các hộ gia đình thuộc khu dân cư.
 • Số lượng IP: Mỗi proxy tĩnh tương đương với 1 IP duy nhất, còn mỗi proxy xoay bao gồm rất nhiều IP khác nhau.
 • Tốc độ: Proxy xoay có tốc độ đường truyền chậm hơn so với proxy tĩnh.
 • Giá cả: Proxy xoay có giá cao hơn so với proxy tĩnh. Proxy tĩnh tính tiền dựa trên số lượng IP, proxy xoay tính theo GB hoặc theo số port.
 • Loại kết nối: Proxy tĩnh có kết nối trực tiếp tới địa chỉ IP nên bạn có toàn quyền quản lý IP. Còn proxy xoay thì tương tự 1 cổng kết nối tới IP pool do server quản lý, vì vậy server sẽ lựa chọn IP cho bạn.
 • Tính độc quyền: Proxy tĩnh có cả loại shared và private, proxy xoay chỉ có loại shared.
 • Bảo trì: Nếu IP proxy tĩnh có vấn đề thì bạn cần tìm cách sửa chữa hoặc thay thế, còn proxy xoay thì chỉ cần đổi qua IP khác là được.

Lựa chọn Proxy xoay hay Proxy tĩnh tối ưu chi phí nhất

Khi hiểu rõ đặc tính và cách hoạt động của 2 loại proxy này chúng ta sẽ tự tin lựa chọn loại proxy phù hợp với mục đích sử dụng proxy.

Với những bạn đang muốn xây dựng một hệ thống tài khoản hoạt động lâu dài và có tính cố định nên sử dụng proxy tĩnh để có địa chỉ IP cố định.

Với những bạn cần truy cập nhiều tài khoản khác nhau và tránh sự đánh dấu trùng lặp trong hoạt động nên sử dụng proxy xoay để được thay đổi địa IP khác nhau.

Mặc dù giá của proxy xoay sẽ đắt hơn proxy tĩnh nhưng khi chúng ta sử dụng phù hợp với mục đích và đạt được hiệu quả nhất định, số tiền đầu tư ban đầu sẽ xứng đáng và tối ưu nhất.

Ví dụ nuôi tài khoản giá trị lớn trên các nền tảng như eBay, Etsy, Amazon, GMC, BM Facebook Ads thì nên dùng 1 proxy tĩnh/tài khoản để đảm bảo tài khoản ổn định, tự nhiên như người dùng thật. Còn đối với các tài khoản giá trị nhỏ ví dụ như nuôi via Facebook dùng để seeding, thì không cần đầu tư mỗi nick 1 proxy mà có thể dùng 1 proxy xoay chung cho ~50 via để tối ưu chi phí.