Python - Hướng dẫn sử dụng mProxy với Request

Lib Request chắc không lạ gì với anh em dev Python rồi. Request được dùng nhiều cho các client để thực hiện các tác vụ web scraping
Để sử dụng Proxy với Request , chúng ta chỉ cần dùng 2 parameters http và https trong getpost methods:

import requests

proxies = {
    "http": "http://username:[email protected]:12345",
    "https": "http://username:[email protected]:12345",
}

r = requests.get("https://api.ipify.org?format=json", proxies=proxies)

print(r.text)

Sử dụng axios

Tham khảo bài viết sau để nhận KEY miễn phí từ mproxy.vn bạn nhé.

Nhận Proxy miễn phí từ mProxy.vn
Bạn đang cần proxy mà mà không biết tìm ở đâu ? Các trang chia sẻ proxy hiện tại tốc độ chậm và kết nối chập chờn, không ổn định ? Hãy bỏ ra 1 phút đọc bài hướng dẫn sau của chúng tôi để nhận được proxy miễn phí từ mproxy.vn bạn nhé