Python - Hướng dẫn sử dụng mProxy với urllib3

Urllib3 chắc không lạ gì với anh em dev Python rồi. urllib3 được dùng nhiều cho các client để thực hiện các tác vụ web scraping, quản lý pooling hiệu quả.
Để sử dụng Proxy với urllib3 , bạn cần tham khảo đoạn code đơn giản sau.

import urllib3

default_headers = urllib3.util.make_headers(proxy_basic_auth='<your user>:<your passsword>')
proxy = urllib3.ProxyManager("http://ip.mproxy.vn:12345", proxy_headers=default_headers)
r = proxy.request("GET", "https://checkip.mproxy.vn/", timeout=30)

print(r.data)

Sử dụng urllib3

Tham khảo bài viết sau để nhận KEY miễn phí từ mproxy.vn bạn nhé.

Nhận Proxy miễn phí từ mProxy.vn
Bạn đang cần proxy mà mà không biết tìm ở đâu ? Các trang chia sẻ proxy hiện tại tốc độ chậm và kết nối chập chờn, không ổn định ? Hãy bỏ ra 1 phút đọc bài hướng dẫn sau của chúng tôi để nhận được proxy miễn phí từ mproxy.vn bạn nhé

Bạn có thể tham khảo thêm cách dùng urllib3 ở document này

User Guide
Installing: urllib3 can be installed with pip Making Requests: First things first, import the urllib3 module: You’ll need a PoolManager instance to make requests. This object handles all of the det…

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua kênh chat