Sử dụng Mproxy.vn trên phần mềm Hidemium

Sử dụng Mproxy.vn trên phần mềm Hidemium

Phần mềm Hidemium?

Hidemium là công cụ có tính năng tương tự như hầu hết các phần mềm antidetect brower khác. Hidemium hỗ trợ tạo nhiều profile với các thông số khác nhau về phần cứng và vân tay trình duyệt.

Hidemium tạo và quản lý hàng ngàn tài khoản trên các nền tảng khác nhau về tài khoản xã hội, tài khoản thương mại,...

Hỗ trợ tự động thao tác, tùy biến theo kịch bản có sẵn hoặc theo tùy theo ý của người dùng,...

📍 Bạn có thể tải phiên bản mới nhất của Hidemium tại website: https://hidemium.io/ mục Dowload và chọn thiết bị phù hợp.

Bảng giá đăng ký gói tại Hidemium

Hiện tại Hidemium có gói dùng thử trong 3 ngày với 1000 profile để các bạn có thể trải nghiệm hiệu suất sử dụng, số lượng lớn như với những gói mất phí khác.

Phần mềm Hidemium được tải về thiết bị

Cấu hình proxy của mProxy.vn trên phần mềm Hidemium

Sau khi tải và cài đặt Hidemium vào thiết bị các bạn sẽ cấu hình bộ Key proxy từ mProxy.vn vào phần mềm như sau:

Phần mềm Hidemium sau khi đã được cài đặt xong

Bước 1: Chuẩn bị bộ key từ mProxy.vn

Các bạn đăng ký tài khoản và Mua key để có bộ Key proxy như dưới đây nhé.

Bộ Key proxy được mua tại mProxy.vn

Bước 2: Thêm thông tin proxy vào phần mềm Hidemium

Trên phần mềm Hidemium chọn Proxies/Add Proxy để thêm thông tin bộ proxy vào phần mềm

Chọn Add Proxy để thêm thông tin proxy vào phần mềm

Nhập thông tin proxy tương ứng như hướng dẫn

Nhập thông tin proxy vào phần mềm 

Các bạn có thể check proxy trước khi lưu thông tin để kiểm tra hoạt động của proxy.

Hoặc sau khi lưu thông tin proxy các bạn có thể chọn proxy đã nhập và bấm check tại danh sách proxy đã thêm

Ngoài ra nếu các bạn có một danh sách proxy cần thêm vào phần mềm, các bạn sẽ sắp xếp các thành phần theo định dạng quy định của phần mềm:

IP|port|username|password
Chọn Import để thêm proxy theo danh sách
Thêm proxy theo danh sách

Bước 3: Gán proxy vào profile của phần mềm

Bạn muốn sử dụng proxy cho profile nào sẽ vào phần cài đặt của profile đó và gán proxy vào để chạy trình duyệt.

Profile đã được gán proxy

Sau khi gán proxy cho trình duyệt, bấm Start để khởi chạy trình duyệt, phần mềm sẽ truy cập website check địa chỉ IP hiện tại của trình duyệt

Trình duyệt sau khi khởi chạy