Lựa chọn proxy IPV4 hay IPV6 cho dân MMO

Lựa chọn proxy IPV4 hay IPV6 cho dân MMO

Hầu hết công việc mà dân MMO đang thực hiện đều có liên quan đến việc sử dụng VPN, proxy để bảo vệ địa chỉ IP thực của mình để có thể thông qua hàng loạt kiểm tra của các website. IP là một những nguyên liệu của dân MMO để thực hiện các công việc đó.

Nguồn cung cấp proxy với IP chất lượng ngày càng hiếm và giá cả khá cao. Bởi sau một thời gian dài hoạt động một số lượng IP đã bị đưa vào danh sách đen để các website dễ dàng kiểm soát hành động spam có thể bị lặp lại. Sự quản lý trở nên chặt chẽ để tránh việc khai thác địa chỉ IP với mục đích phạm pháp của hacker.

Số lượng người tham gia sử dụng mạng thông thường ngày càng tăng, bên cạnh đó dân số MMO cũng tăng lên đáng kể, những người thực hiện công việc này trở nên khá phổ biến.

Proxy IPV4 và proxy IPV6 có gì đặc biệt?

Proxy IPV4 và Proxy IPV6 là 2 giao thức mạng phổ biến hiện nay, chúng cung cấp hệ thống nhận dạng và định vị cho các thiết bị trên không gian mạng và định tuyến lưu lượng truy cập Internet.

IPV4 là giao thức Internet phiên bản 4 và IPV6 là giao thức được nâng cấp tiếp theo của IPV4. Với IPV4 có độ dài 32 bit tương ứng (2^32) địa chỉ IP còn với IPV6 sử dụng 128 bit trên lý thuyết sẽ có (2^128) địa chỉ IP được khai thác sử dụng.

Ưu điểm và nhược điểm của proxy IPV4

Tham khảo: Mua Proxy làm MMO là gì?

Ưu điểm và nhược điểm của Proxy IPV6

Mặc dù là Proxy phổ biến được sử dụng toàn cầu nhưng IPV4 cũng có những hạn chế nhất định. Sự ra đời của IPV6 là để khắc phục những hạn chế đó

Lựa chọn Proxy IPV4 hay IPV6 của dân MMO

Đối với người làm MMO việc lựa chọn nguồn nguyên liệu phù hợp và tối ưu chi phí là rất cần thiết, do đó việc lựa chọn proxy cung cấp địa chỉ IP như thế nào một phần dựa trên công việc mà bạn đang thực hiện.

Một nguồn cung cấp proxy IPV4 chất lượng luôn là điểm tìm kiếm của dân MMO, với hạ tầng ổn định và phong phú.

Bạn đang quản lý hàng ngàn tài khoản facebook, tiktok bạn sẽ sử dụng nguồn nguyên liệu khác với những bạn đang tạo và quản lý các dàn tài khoản về mảng thương mại điện tử.

Không gian của IPV4 đang dần cạn nhưng IPV4 vẫn là giao thức được nhiều người lựa chọn bởi phù hợp với hầu hết với các trang web. Bên cạnh đó việc sử dụng  IPV6 để đảm bảo chức năng truyền dữ liệu trong các gói từ nguồn đến đích qua các mạng khác và hỗ trợ một số lượng node lớn đáng kể so với trước.

Xem thêm: mProxy.vn cung cấp những gói proxy hấp dẫn nào?