Sử dụng phần mềm Antidetect Browser có cần thêm proxy không?

Sử dụng phần mềm Antidetect Browser có cần thêm proxy không?

Phần mềm Antidetect Browser là gì?

Phần mềm Antidetect Browser là những phần mềm tạo ra hàng ngàn bộ hồ sơ trình duyệt với "vân tay trình duyệt" khác nhau và cho phép bạn sử dụng để thực hiện công việc nào đó cùng lúc chỉ trên một thiết bị.

Phần mềm Antidetect Browser được hiểu đơn giản rằng là phần mềm sẽ tạo ra rất nhiều profile trình duyệt với thông tin gốc mà các website thu thập được sẽ hoàn toàn khác nhau như các thông tin về thiết bị phần cứng, phần mềm, thời gian, hệ điều hành,...

10 Best Antidetect Browser of 2023: Let's Spoof All Fingerprints!

Tham khảo: Top 6 phần mềm Anti Detect Brower cho dân MMO

Proxy là gì?

Proxy hay Máy chủ Proxy là phương tiện trung gian cho phép thực hiện kết nối gián tiếp thay vì trực tiếp như các server thật.

Proxy sẽ bảo vệ thông tin địa chỉ IP thật của bạn, proxy hoạt động với dải IP rộng và khác nhau nên việc thu thập thông tin của các website sẽ không phát hiện ra các tài khoản, các hành động này đều thực hiện trên cùng địa chỉ IP.

Proxy Server hỗ trợ lọc ứng dụng một cách độc lập

Tham khảo: Proxy - những điều hữu ích khi sử dụng proxy server

Sử dụng phần mềm Antidetect Browser có cần proxy?

Sử dụng phần mềm Antidetect Browser sẽ tạo ra rất nhiều hồ sơ trình duyệt với thông tin thiết bị và hệ điều hành khác nhau, như tạo ra hàng loạt máy tính và người sử dụng khác nhau. Tạo ra một môi trường sạch để chạy hàng loạt các chương trình tương tác gần giống hoặc giống nhau hoàn toàn.

Sử dụng proxy sẽ tạo ra nhiều địa chỉ IP khác nhau, vị trí địa lý khác nhau.

Ví dụ: Khi sử dụng proxy 4G mỗi địa chỉ IP được cấp phát sẽ là địa chỉ IP khác nhau rất khó trùng lặp, mặc dù đều định vị tại 1 tỉnh thành nào đó nhưng trong tỉnh thành phố đó có bao nhiêu người đang sử dụng mạng 4G.

Như vậy khi sử dụng phần mềm Antidetect Browser nên sử dụng kèm với proxy để tạo một môi trường chuyên nghiệp, những thông số được giả lập như một người đang truy cập website tự nhiên nhất. Đảm bảo rằng khi website thu thập thông tin sẽ không nghi ngờ rằng những hoạt động này là cần chú ý và đưa vào danh sách đen.

Xem thêm: